اردو؟
«اردو» مسافرتی است دسته جمعی با هدفی معیّن و مشخص همچون: کسب دانایی، توانایی، سازگاری اجتماعی و از همه مهمترتفریح
از تعریف اردو بگذریم بریم سراغ خوش خبری(اما شرمنده این خوش خبری فقط واسه مراکز رسالت و علی اصغره)
فکرکن بعد از امتحانات دی و بهمن مدارس ودانشگاهها توی یک هوای متعادل مثل آخرهمین هفته(پنجشنبه صبح)یه اردو اونم تو طرقبه عجب حالی میده!
پس دوستان علی اصغر و بروبچ رسالت این اردو رو از دست ندید!