تصویری که مشاهده می کنید عکس از برد باران واقع در ساختمان شماره یک هست که بدست دوستان خلاق و زحمت کش بارانی طراحی و پیاده سازی شده است.
از همه دوستان بارانی به خصوص طراحان این برد زیبا تشکر می کنم.