به نام خالق باران

درود و سپاس شما را، که در راهی قدم نهادید، رو به سوی خدا؛ و رنگین‌کمانی شدید بر زندگی فرزندانی اگرچه محروم از سایه‌ی سبز محبّتی پدرانه و دستانشان خالی از گرمای دستان مادری مهربان، اما در کنارشان دوستانی به پاکی قطرات زلال باران، همچون شما؛ شما که با حضور سبزتان در کنارشان، مشوقی شدید آنان را، برای بالیدن، برای رشد.

گامتان استوار و راهتان تا ابد پاینده باد.

اعضای محترم شورای یازدهم باران:

  • جناب آقای ماهری
  • سرکار خانم محمدنیا
  • سرکار خانم هاشمی
  • سرکار خانم خورشیدی
  • جناب آقای اسکندرزاده

از شما بدلیل تلاش های بی دریغتان در راه شکوفایی این فرشتگان آسمانی صمیمانه قدردانی میکنیم و برای شما آرزوی توفیق روز افزون داریم.

گروه دانشجویی باران