قراربود که روز هشتم عید بچه های مرکز فداییان رو به شهربازی مجتمع وصال ببریم پس تصمیم بر این شد که هرکدوم از ما خودمون جداگانه به اونجا بریم وبچه های مرکز هم با ون(مینیبوس های کوچیک) وبه اتفاق یک مربی به مجتمع وصال بیان .

قرار ما ساعت 4 داخل مجتمع بود که با تاخیر، ون ساعت 4/15 اومد. مربی بچه ها بچه ها رو تو یه خط قرار داد و بعدش دوتا دیگه از عموها هم اومدن وبچه ها رو از در شماره 2 به داخل مجتمع بردیم .با پله برقی به طبقه دوم مجتمع و شهربازی خانه پرنده رفتیم مسئول اونجا درب رو قفل کرد تا مجموعه به طور کامل در اختیار ما قرار بگیره .

بچه ها به نوبت بازی های مختلف میکردن بعضی ها موتورسواری ، بعضی ها Angry Bird این بار نه به صورت مجازی بلکه در دنیای واقعی که خیلی جالب بود.

خانه پرندگان

یه بازی جالب و البته جدید هم اونجا بود که با استفاده از لیزر حرکات بچه ها تو دنیای واقعی در دنیای مجازی شبیه سازی میشد دفعه اول بود که همچین چیزی میدیدم 🙂 بچه ها تو این قسمت ماشین بازی،فوتبال،مبارزه رو در رو و…. بازی میکردن.

خانه پرندگان خانه پرندگان

من مشغول صحبت بودم که دیدیم عموها با بستنیهای میوه ای ^_^ اومدن .هنوز دو قاشق بیشتر نخورده بودم که یکی از بچه ها که خیلی شکمو وبازیگوشه اومد کنار منو یه جوری نگاه میکرد که انگار………….خلاصه هیچی دیگه بستنیمو به اون دادم 😀
بعدشم ساعت5/30 شد که عموها دست بچه ها رو گرفتن و از مجتمع خارج شدیم . بچه ها یکی یکی با ما خداحافظی کردن وسوار مینیبوس شدن .

روز پر خاطره ای بود.