سال نو میشود
دوباره زمین رنگ سرسبزی بر خود میگیرد
برگ ها به رنگ می ایند، گل ها لبخند میزنند
همه چی آماده است تا به استقبال بهار برویم
اما در این میان نقش ما چیست؟ سهم ما در این سال جدید چیست؟
بیاییم با دستان خویش سر سبزی را به همه انسان ها هدیه کنیم
سال نو مبارک
چه خوب است که من و تو شده ایم اموزگار الفبای انسانیت
در این لحظه که وجود کودکان نیاز به رشد دارد چون بارانی شویم و بباریم بر این نهال های کوچک…
آنگاه که نگاه هایشان پر از حسرت ودستانشان بر روی قلم ثابت مانده است تا سرمشق الفبای بندگی از تو فرا گیرند پس ببار و نظاره گر روزی باش که این نهال های کوچک به بار نشسته اند، همیشه از اینکه حامی چون تو دارند بر خود میبالند

 به امید آنروز که اوج بگیریم و آنچه را که خود اموخته ایم با دیگران قسمت کنیم

 سال 1392 مبارک باد
سر سبزی ورشد را سبزه زاران می فهمند.
انگاه که ساقه های کوچک چشمشان به باران است .
بارانی نم نم.
بارانی بی خستگی باریدن.
باران نجات دهنده.
ساقه ها بزرگ میشوند گل میدهند.
دشت زیبا می شود و ساقه ها نظاره گر رنگین کمان بعد از باران هستند.
حمایت و اموزش به کودکان ایثاریست به وسعت باران