صبح پنجشنبه بود که قرار بود با بچه های کرامت بریم کوه سنگی، حدود ساعت ۹رفتیم مرکز.

بچه های مرکز همه مشغول کارای خودشون بودن؛ تعدادیشون می خواستن برن لباس عید بخرن و بقیه هم توی مرکز بودن.

خلاصه ما رسیدیم و با بچه ها سلام و احوال پرسی کردیم؛ چند تا از بچه ها که نمی خواستن بیان، موندن توی مرکز و بقیه هم که حدود ۱۰ نفر بودیم پیاده راه افتادیم به سمت کوه سنگی…

اولین روز هایی بود که هوا اینقدر خوب و بهاری بود. قرار بود بریم فرهنگسرای علوم نجوم که یکی از دوستان زحمت هماهنگی رو کشیده بودن. توی راه که می رفتیم، دیدیم دونفر دیگه از بچه ها هم از مرکز اومدن و با هم رفتیم فرهنگسرا. بخش آینه ها و سیارات و کلی بخش دیگه که برای همه مون جدید و جذاب بود. بعدش رفتیم بستنی خوردیم و چند تا از بارانی ها با بچه ها رفتن بالای کوه و کم کم باید بر می گشتیم به مرکز برای ناهار بچه ها.

keramat

روز خیلی خیلی خوبی بود و توی اون هوای عالی خیلی خوش گذشت با بچه ها.