به نام خدا 🙂
بعد خستگی طاقت فرسای امتحانا، خدای ماهی قرمزا هوامونو داشت؛ مقدمات یه جشن خوب رو برامون تدارک دید ☺️ ?
به این شکل که یهو یه قناد مهربون براشون کیک و کوکی های خوشگل درست کرد. ما هم گفتیم همینجوری خالی خالی ندیم بخورن؛ کیفش جورتر میشه اگه یه جشن بگیریم ??

 

 

 

 

 

یه جشن تولد واسه ی همه ی فرشته هامون، که دست بر قضا تولد واقعی یکیشونم بود ?


کلی خوراکی خوردیم. جشن و پایکوبی داشتیم؛ و یه Theme صورتی هم دادیم؛ بنرمون، کیکمون، بادکنکا، ظرفا و شرشره ها صورتی بودن… واسه ی همه ی بچه هام به کمک خودشون یه گلسر پاپیون #صورتی خوشگل درست کردیم با نمد و کاشتیم رو موهاشون ?

درسته به علت شلوغی یه کم بی نظم پیش رفتیم؛ ولی با همکاری هم و همراهی خدا، جشن خوبی داشتیم و به همه خوش گذشت ?✌️


کادوی تولد فرشته ها رو هم بعدا براشون می بریم؛ قراره عکسای تکی رو که با کیک گرفتن قاب کنیم بدیم به خودشون…
خدای باران شکرت که تو این جایگاهیم و می تونیم دل فرشته هاتو شاد کنیم ??☔️