انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای پورعباس
فقدان پدربزرگ گرامیتان ما، را نیز اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده گرامیتان از پروردگار متعال خواهانیم

ما را در غم خود شریک بدانید.

-روابط عمومی گروه دانشجویی باران-