تلنگر کوچکی است باران، وقتی که فراموش می‌کنیم آسمان کجاست!

اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر

اینجا باران عشق می بارد…


 گروه دانشجویی باران با اساسنامه ای در ۶٨ ماده ، ٢۵ تبصره و ٣ بند به منظور برقراری ارتباط مستمر و مداوم قشر دانشجو با کودکان، نوجوانان و جوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مراکز بهزیستی در دانشگاه صنعتی سجاد تاسیس گردید؛ از اهداف این گروه می توان به بالا بردن حس مسئولیت پذیری، ایجاد بینش اجتماعی و نیز ایجاد بستری مناسب جهت کمک های مادی و معنوی اقشار مختلف علی الخصوص دانشگاهیان اشاره کرد. یشبرد این اهداف و برنامه ها با نظارت شورای مدیران گروه باران متشکل از پنج عضو که سالانه و در طی انتخاباتی با حضور اعضای فعال گروه انتخابات می شوند صورت می پذیرد. اعضای گروه که متشکل از دانشجویان دانشگاه های گوناگون هستند با فعالیت های مختلف خود توانسته اند گامی موثر در راه پیشرفت و تعالی این فرزندان بردارند. 

مراکز تحت پوششارتباط با گروه باران


پیام شما ارسال شد ×