جنسیت: پسرانه

نوع : خصوصی

آدرس: مصلا

تعداد: ۲۰ نفر

محدوده سنی: ۸ تا ۱۳ سال