دهمین نمایشگاه آثار هنری در راستای کمک به کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

از کلیه اساتید و هنرمندان علاقه مند مشارکت در این امر خداپسندانه دعوت می شود جهت تحویل آثار هنری خود تا تاریخ 28 شهریور به دفتر گروه، واقع در موسسه آموزش عالی سجاد، مراجعه نمایند.

posterr