جنسیت: پسر

نوع : دولتی

آدرس: اقبال لاهوری

میانگین تعداد فرزندان:10 نفر

محدوده سنی 15تا20 سال