به نام خدا
امروز ، 28 بهمن 1391، یکی دیگه از روزهای بیاد ماندنی بارانی برای اعضای گروه رقم خورد.
قرار بود ساعت هشت صبح اعضای گروه دور هم جمع بشند و حدودا تا ساعت 12 کار پیاده سازی غرفه به اتمام برسه…
متاسفانه به دلیل برخی مشکلاتی جزئی (!)، پارتیشن ها و برخی لوازم پیاده سازی، حدود ساعت 2.5 بعد از ظهر به دستمون رسید.
در این مدت دوستان بیکار نبودند و هر کس مشغول فعالیتی بود.
تا اینکه پارتیشن ها رسید و کار اصلی رو شروع کردیم.

هر چند ساعت 12 موفق نشده بودیم کار رو به نتیجه برسونیم و تا ساعت 8:30 عصر به طول انجامید، ولی در نهایت، بعد از پیاده سازی غرفه رضایت در چهره ی خسته بچه ها که ساعت های پیاپی بی وقفه فعالیت کرده بودند، دیده میشد 🙂
از مرحله تصمیم گیری و طراحی اولیه غرفه تا مرحله پیاده سازی افراد مختلفی تلاش زیادی کردند، و از همینجا به همشون خدا قوت می گم.