توجه : درصورتی که تا کنون عضو باران نبوده اید، لطفا ابتدا فرم عضویت در باران را تکمیل نمایید.

توجه : در صورتی که تنها در هفته های فرد یا زوج ساعت خالی دارید لطفا ساعت مورد نظر را تیک بزنید و در بخش توضیحات، توضیح لازم را ارسال بفرمایید. توضیحات ارائه شده و اطلاعات فرم فقط برای نیروی انسانی ارسال خواهند شد و به صورت عمومی اطلاعات شما به نمایش گذاشته نمی شود.

توجه : برنامه زمانی دقیق اعزام به مراکز در ترم جاری بزودی به اطلاع دوستان خواهد رسید.

توجه : در صورتی که قبلا عضو باران شده اید و اخیرا فرم ثبت نام را تکمیل نکرده اید و مایل به فعالیت در بخش هایی مانند سایت، مستند سازی، نویسندگی و … هستید،  لطفا در بخش توضیحات نوع همکاری خود را شرح دهید.

توجه : ساعت اعزام آقایان فقط ۶ تا ۸ عصر می باشد. لذا این ساعت را در اولویت انتخاب قرار دهید.

با تشکر