جنسیت: دختروپسر
نوع: دولتی
آدرس: بلوار میثاق
میانگین تعداد فرزندان: 150 نفر
محدوده سنی: 2 تا 6 سال
زیر نظر مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست  حضرت علی اصغر مشغول به فعالیت است.
کودکان هر روز صبح حدود ساعت 8 از خوابگاه به مهد منتقل شده و بعد از ساعت 12 به خوابگاه‌ها می‌روند.به نظر می‌رسد هدف از تأسیس مهد ایجاد یک فضای آموزشی مناسب برای کودکان ،آشنا ساختن آن‌ها با محیط‌های آموزشی و تفاوت‌های بین مربی و مسؤولین خوابگاه باشد. گروه در هفته 3بار درنقش کمک مربی از8تا12ظهر در مهد کودک حضور دارد وبا برنامه های  آموزشی و…به فعالیت می پردازد.