نمونه ای از فعالیت های انجام شده در گروه دانشجویی باران

1

عنوان فعالیت

هنر ایرانی

2

موضوع فعالیت

کلاس هنری

3

نوع فعالیت

فرهنگی – آموزشی

4

محل فعالیت

مراکز بهزیستی علی اصغر و رسالت

5

مدت ( روز )

2 ماه

6

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

برگزاری کلاس های هنری ، مینیاتوری ، نقاشی و … برای فرزندان مراکز

1

عنوان فعالیت

انس با قران

2

موضوع فعالیت

تفسیر سوره یس

3

نوع فعالیت

آموزشی – مذهبی

4

محل فعالیت

دانشگاه سجاد

5

مدت ( روز )

3 هفته

6

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

آشنایی دانشجویان با سوره یس برای افزایش رشد دینی و اخلاقی

1

عنوان فعالیت

مهمانی خدا

2

موضوع فعالیت

برگزاری برنامه افطاری

3

نوع فعالیت

فرهنگی – اجتماعی

4

محل فعالیت

یکی از رستوران های سطح شهر

5

مدت ( روز )

نیم روز

6

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

برگزاری برنامه افطاری برای 50 نفر از فرزندان مراکز بهزیستی به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی

1

عنوان فعالیت

نزدیکی شبهای قدر

2

موضوع فعالیت

برگزرای برنامه  افطاری

3

نوع فعالیت

آموزشی – مذهبی

4

محل فعالیت

دانشگاه سجاد

5

مدت ( روز )

1 روز

6

تعداد شرکت کنندگان

40 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

به مناسبت نزدیک شدن به شبهای قدر مراسمی برای فرزندان مراکز بهزیستی برگزار شد

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

حضور روانشناس

3

نوع فعالیت

فرهنگی – اجتماعی

4

محل فعالیت

مرکز حضرت علی اصغر

5

مدت ( روز )

2 ماه

6

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

برگزاری کلاس های مشاوره ای به منظور آشنایی با مهارت های زندگی و برطرف کردن مشکلات فرزندان مرکز توسط مشاور

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

افطاری در پارک

3

نوع فعالیت

فرهنگی – تفریحی

4

محل فعالیت

مرکز دخترانه حضرت علی اصغر

5

مدت ( روز )

نصف روز

6

تعداد شرکت کنندگان

12 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

به منظور آشنایی فرزندان با ضیافت افطاری و ایجاد نشاط در فرزندان مراکز بهزیستی

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

آموزش شبه قالی

3

نوع فعالیت

آموزشی – فرهنگی

4

محل فعالیت

مرکز دخترانه رسالت

5

مدت ( روز )

14 روز

6

تعداد شرکت کنندگان

2 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

آموزش قالی به منظور آموختن حرفه ای جدید به فرزندان

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

اردوی تفریحی

3

نوع فعالیت

فرهنگی – تفریحی

4

محل فعالیت

مرکز پسرانه فداییان

5

مدت ( روز )

نیم روز

6

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

شهر بازی پروما

3

نوع فعالیت

فرهنگی – تفریحی

4

محل فعالیت

مرکز دخترانه ی رسالت

5

مدت ( روز )

نیم روز

6

تعداد شرکت کنندگان

11 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

ساخت سازه

3

نوع فعالیت

فرهنگی – آموزشی

4

محل فعالیت

مرکز پسرانه 15 خرداد

5

مدت ( روز )

14روز

6

تعداد شرکت کنندگان

3 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

انس با قرآن

3

نوع فعالیت

فرهنگی – تفریحی

4

محل فعالیت

مرکز پسرانه 15 خرداد

5

مدت ( روز )

به مدت یک ماه هفته ای یک روز

6

تعداد شرکت کنندگان

2 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

تشکیل حلقه های معرفت در مرکز

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

انس با قرآن

3

نوع فعالیت

آموزشی

4

محل فعالیت

مرکز پسرانه پانزده خرداد

5

مدت ( روز )

به مدت یک ماه هفته ای یک روز

6

تعداد شرکت کنندگان

2 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

تشکیل حلقه های معرفت در مرکز

1

عنوان فعالیت

درس در تابستان

2

موضوع فعالیت

انس با قرآن

3

نوع فعالیت

آموزشی

4

محل فعالیت

دانشگاه سجاد

5

مدت ( روز )

به مدت یک ماه هفته ای یک روز

6

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

تفسیر سوره یس

1

عنوان فعالیت

نمایشگاه آثار هنری

2

موضوع فعالیت

ا

3

نوع فعالیت

هنری – فرهنگی – اجتماعی

4

محل فعالیت

دانشگاه سجاد

5

مدت ( روز )

به مدت یک ماه

6

تعداد شرکت کنندگان

30 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

نمایشگاه اثاری هنری از هنرمندان وآثار فرزندان مرکز

1

عنوان فعالیت

اردوی تفریحی

2

موضوع فعالیت

3

نوع فعالیت

تفریحی

4

محل فعالیت

مرکز پسرانه پانزده خرداد

5

مدت ( روز )

به مدت یک ماه هفته ای یک روز

6

تعداد شرکت کنندگان

2 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

تشکیل حلقه های معرفت در مرکز

1

عنوان فعالیت

اردوی تفریحی

2

موضوع فعالیت

3

نوع فعالیت

تفریحی

4

محل فعالیت

فرزندان زیر 7 سال مرکز حضرت علی اصغر

5

مدت ( روز )

5 ساعت

6

تعداد شرکت کنندگان

20 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

ایجاد روحیه نشاط و شادی

1

عنوان فعالیت

جشن میلاد اما رضا

2

موضوع فعالیت

3

نوع فعالیت

فرهنگی

4

محل فعالیت

دانشگاه سجاد

5

مدت ( روز )

2 ساعت

6

تعداد شرکت کنندگان

25 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

1

عنوان فعالیت

اردوی تفریحی

2

موضوع فعالیت

3

نوع فعالیت

تفریحی

4

محل فعالیت

شهر بازی کلوپ پاندا

5

مدت ( روز )

2 ساعت

6

تعداد شرکت کنندگان

15 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

ایجاد روحیه نشاط و شادی

1

عنوان فعالیت

اردوی تفریحی

2

موضوع فعالیت

25 نفر از فرزندان بهزیستی

3

نوع فعالیت

اجتماعی – تفریحی

4

محل فعالیت

شهربازی

5

تاریخ انجام فعالیت

17/7/91

6

مدت ( روز )

5 ساعت

7

تعداد شرکت کنندگان

15 نفر از دانشجویان

8

توضیحات ( هدف )

ایجاد روحیه نشاط و شادی

1

عنوان فعالیت

برگزلری کلاس رباتیک

2

موضوع فعالیت

3

نوع فعالیت

آموزشی – علمی

4

محل فعالیت

مرکز ارفع

5

تاریخ انجام فعالیت

3/6/1391

6

مدت ( روز )

1 ماه

7

تعداد شرکت کنندگان

3 نفر از دانشجویان

8

توضیحات ( هدف )

برگزاری کلاس های رباتیک توسط دانشجویان برای فرزندان مراکز بهزیستی

1

عنوان فعالیت

اردوی تفریحی

2

موضوع فعالیت

3

نوع فعالیت

فرهنگی – مذهبی

4

محل فعالیت

شهربازی

5

مدت ( روز )

نیم روز

6

تعداد شرکت کنندگان

5 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

برگزتری کلاس رباتیک برای فرزندان ارفع بهزیستی

1

عنوان فعالیت

هنر و هنرمند

2

موضوع فعالیت

3

نوع فعالیت

آموزش – هنری

4

محل فعالیت

مرکز بهزیستی ارفع رحمیان

5

مدت ( روز )

1 ماه

6

تعداد شرکت کنندگان

4 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

برگزتری کلاس معرق برای فرزندان ارفع

1

عنوان فعالیت

رباتیک وعلم

2

موضوع فعالیت

ورزش و سلامتی

3

نوع فعالیت

آموزش – هنری

4

محل فعالیت

سالن ورزشی

5

مدت ( روز )

1ماه

6

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

برگزاری

1

عنوان فعالیت

2

موضوع فعالیت

3

نوع فعالیت

تفریحی

4

محل فعالیت

مجتمع آبی

5

مدت ( روز )

1 ماه

6

تعداد شرکت کنندگان

12 نفر از دانشجویان

7

توضیحات ( هدف )

تعداد 10 نفر از فرزندان مرکز برای آموزش شنا به استخر رفتند