مشهد – بلوار جلال آل احمد شمالی – جلال آل احمد 62 – دانشگاه صنعتی سجاد – ساختمان شماره یک – طبقه اول – گروه دانشجویی باران