تلنگر کوچکی است باران، وقتی که فراموش می‌کنیم آسمان کجاست!

دسته: گزارشات