-گروه به منظور رفع نیازهای آموزشی کودکان مراکز شبانه روزی ، با تشکیل تیم های آموزشی ثابت و حضور هفتگی در مراکز، تمام تلاش خود را در جهت ارتقای وضعیت تحصیلی این عزیزان به کار میگیرد.

-برگزاری جشن ها و مراسم گوناگون به مناسبت های مختلف و برنامه ها و اردوهای تفریحی برای فرزندان و بطور کلی برآورد نیازهای علمی، فرهنگی، مذهبی،ورزشی و هنری آنها ، از دیگر تلاش های گروه در جهت پیشبرد اهداف خود میباشد.

با عضویت در باران  شما نیز یکی از اعضای تیم های آموزشی خواهید بود و میتوانید در برنامه ها همراه ما باشید.
جهت عضویت فرم عضویت را تکمیل کنید.